ES|CAT|EN|FR
inici
logo empresa montplet

Avís legal i Privacitat

 

Identificador del Titular d'aquest lloc i pàgines web
Amb la finalitat de donar compliment a allò que es disposa en la normativa aplicable en relació als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general i d'identificació d'aquest lloc web:
Aquest lloc web és propietat d'ALCOHOLES MONTPLET, S.A., amb domicili social a la Via Trajana, 53-55, Barcelona 08020; CIF A08093171; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al full 4422, foli 71, tom 899, llibre 410 de la secció 2a; número de telèfon 93 313 63 62; número de fax 93 313 21 00; adreça de correu electrònic: alcoholes@montplet.es


1. Condicions d'ús
1.1. Aquest lloc web conté materials preparats per ALCOHOLES MONTPLET, S.A., que han estat inclosos a títol informatiu. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., no es responsabilitza dels errors o de les omissions que puguin tenir els continguts d'aquest lloc web ni assumeix el deure o el compromís de verificar o de vigilar els continguts i les informacions d'aquest lloc web.


2. Limitació de responsabilitat
2.1. La persona que utilitza aquest lloc web ho fa pel seu compte i risc. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., no es responsabilitza dels errors o de les omissions que puguin tenir els continguts d'aquest lloc web. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., tampoc no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació portada a terme sobre la base de la informació que s'hi facilita.

2.2. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., titular d'aquest lloc web, tampoc no es fa responsable dels danys informàtics o d'un altre tipus que pugui ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això, ALCOHOLES MONTPLET, S.A., no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, ALCOHOLES MONTPLET, S.A., no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o a tercers.


3. Privacitat i Protecció de dades
3.1. En compliment del que estableix el Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD), ALCOHOLES MONTPLET, S.A., informa l'usuari/client de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per ALCOHOLES MONTPLET, S.A., i gestionat sota la seva responsabilitat com a Responsable del Tractament amb la finalitat de fer el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o els clients que hi hagin accedit i hagin proporcionat la informació i l'autorització del tractament de la informació a través dels formularis electrònics d'aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic.

3.2. Les dades que faciliteu a ALCOHOLES MONTPLET, S.A., tenen com a finalitat gestionar la vostra sol·licitud i facilitar-vos la informació i/o els serveis que sol·liciteu. Els formularis esmentats, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, amb les seves dades personals, sol·licitaran explícitament l'autorització per al consentiment del remitent (i usuari) al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no se cediran a tercers.

3.3. Excepte en els camps en què s'indica el contrari de manera expressa perquè són obligatoris, el lliurament de la informació requerida sobre dades personals té caràcter voluntari i optatiu, sense que la negativa de facilitar aquesta informació voluntària i optativa impliqui un minvament en la qualitat o la quantitat dels serveis que sol·liciteu. Si no empleneu els camps que s'indiquen com a obligatoris o si faciliteu dades incorrectes, ALCOHOLES MONTPLET, S.A., no podrà gestionar la vostra sol·licitud o enviar-vos la informació que sol·liciteu.

3.4. En relació amb les dades recopilades de la manera prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts pel Reglament Europeu 2016/679 (RGPD), que són els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades, oposició, supressió o dret a l'oblit, limitació i portabilitat. L'exercici d'aquests drets es pot fer a través d'un escrit dirigit al "Responsable de la Protecció de dades" a l'adreça que s'indica de la seu social o bé a través d'un correu electrònic a l'adreça protecciondedatos@monplet.es on la seva sol·licitud serà atesa adequadament.

Aquesta comunicació de sol·licitud haurà d'incloure les dades següents: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i petició en la qual es concreti la sol·licitud. En el cas d'actuar en representació d'un tercer, s'haurà de demostrar mitjançant un document fefaent.

3.5. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., desarà les dades de caràcter personal que hagi recopilat i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats. ALCOHOLES MONTPLET,S.A., complirà aquests deures d'acord amb el que estableix la normativa europea de l'RGPD i que es detalla en el corresponent document de Registre d'Activitats del Tractament d'Arxius.

Igualment, tot el personal d'ALCOHOLES MONTPLET, S.A., així com els seus possibles proveïdors, subcontractats o col·laboradors, assumeixen el compromís de dur a terme la seva tasca professional respectant la confidencialitat, les obligacions i les mesures de seguretat establertes en el marc de la Protecció de dades.

3.6. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats que col·laborin amb ella en el tractament de la informació i amb les finalitats anteriorment indicades i autoritzades per l'usuari.

3.7. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., NO té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no siguin europeus o bé que no disposin d'una normativa equivalent a l'europea (“Tercers països”). Qualsevol contractació futura de serveis a encarregats de tractament de dades realitzada per ALCOHOLES MONTPLET, S.A., complirà sempre amb tots els requisits establerts per la normativa europea de protecció de dades, aplicant en el tractament de les seves dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privacitat d'aquesta informació.


4. Altres tractaments
4.1. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., no utilitza tàctiques d'"spamming" (inundació de missatges) i els usuaris tampoc no queden registrats per una mera visita al nostre lloc web. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., tan sols tracta la informació que l'usuari ens comuniqui mitjançant correu electrònic o en informar-se sobre els nostres productes i, en tots dos casos, proporcionant el consentiment explícit per al tractament d'aquestes dades.

4.2. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., no utilitza cookies (galetes) per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte de l'ús de cookies. En tal cas, proporcionarà la informació pública i accessible de la Política del tractament de les cookies que ALCOHOLES MONTPLET, S.A., hagi decidit establir a la seva pàgina web.

4.3. ALCOHOLES MONTPLET, S.A., desenvolupa la seva activitat empresarial de conformitat amb les obligacions d'informació, de desenvolupament de procediments i d'òrgans de control i de comunicació interns i altres obligacions previstes en la normativa vigent sobre mesures de prevenció del blanqueig de capitals.
ALCOHOLES MONTPLET, S.A. Via Trajana, 53 - 59. 08020 Barcelona. +34 93 313 63 62
atmosfera gràfica | Avís legal | Mapa web